(gaumu) x [gaumu] x #gaumu

#gaumee vaahakavaahakavaahaka x   footnote: Hae Hae - Bey, Toy, Ziya & Rydey: A critical review and analysis via Mirus Daily  

[Read More...]

Drugs, bats and the banyan tree

I have to call my dealer. I don’t want to but my girlfriend’s going mental. The drug’s got such a big hold on her. It’s meant to be harmless isn’t it, marijuana? But looking at her, the anger on her tiny face, the desperation...

[Read More...]

Tonight's Epilogue

"Tonight I can write the saddest lines. Write, for example, 'The night is starry and the stars are blue and shiver in the distance.' The night wind revolves in the sky and sings. Tonight I can write the saddest lines..." - Pablo Neruda -...

[Read More...]

untitled

You're running through dusty streets of Baghdad Tumbling down red sand The distant prayer calling for your survival Distinct echoes of your footsteps A hymn of bare skin and dirt Asking for nothing but forgiveness

[Read More...]

Dreams (or other people suck)

“There is a kind of place that you can access only in dreams,” he says. “It is vicious, unhinged, formless horrors scudding back and forth across an impenetrable sky.” He sips from a cup of tea and lights a cigarette. “Sometimes they touch the...

[Read More...]

White

We sat in a room of white, of depressed paint, of peeled plaster. We sat in a room of white, waist deep in nostalgia and yellow bile. We sat in a room of white; the crimson possibility of death incarnadined on our sore wrists....

[Read More...]

I HEART CIGARETTES

When my mother was seventeen she was pregnant with me and she smoked an awful lot of cigarettes. I think this has affected me. Ever since I came of age, I’ve craved endless cigarettes, All kinds; regulars. lights. Cigarettes with menthol. Fruit flavored. Nutty. It’s...

[Read More...]

Insi

by whatwasthatidea

[Read More...]

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އޯޑަރާއެކު އިންސާނުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި އަނެއްކާވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވެރިން އެތަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި! މިއީ ދިވެހި ފުލުހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތްބާ؟

ހައްތަހާވެސް މިފަހަކަށް އައިސް އިވެނީ "ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅައިގެން" ކޮންމެވެސް ޕްރޮޓެސްޓްކުރާ ޒުވާނެއް، މައެއް، ބަފައެއް، ނޫސްވެރިއެއް، ސިޔާސީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އިދިކޮޅު ލީޑަރެއް، ހިފާ އޮބަހައްޓަމުން ބިޑިއަޅުވައިގެން ގެންގޮސް ހަޑިހުތުރުބަހުން ހަޅޭލަވާ،...

[އިތުރަށް ކިޔާލާ...]

Invalid cunt series

by whatwasthatidea

[Read More...]

Futility of escape

The space, first defined by the object, is now defined by the absence of the object. Either way, it is always present.

[Read More...]

Sinamale' (raiy biru)

China superimposes on Maldives Chinese President Xi Jinping calls for Maldives involvement in 21st century maritime silk road ---- The Settlers. ‘China’s Second Continent,’ by Howard W. French China is now Africa’s largest trading partner, and it offers loans, grants and development deals without the...

[Read More...]