Excerpt from 1994 interview with the late Maizan Hassan Manik

Mr. Maizan Hassan Maniku is the Director of the Marine Research Unit, a department of the Ministry of Fisheries and Agriculture. Trained as a Marine biologist he is acknowledged as an expert on the local environment. In this he is involved in research into...

[Read More...]

(gaumu) x [gaumu] x #gaumu

#gaumee vaahakavaahakavaahaka x   footnote: Hae Hae - Bey, Toy, Ziya & Rydey: A critical review and analysis via Mirus Daily  

[Read More...]

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އޯޑަރާއެކު އިންސާނުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި އަނެއްކާވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވެރިން އެތަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި! މިއީ ދިވެހި ފުލުހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތްބާ؟

ހައްތަހާވެސް މިފަހަކަށް އައިސް އިވެނީ "ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅައިގެން" ކޮންމެވެސް ޕްރޮޓެސްޓްކުރާ ޒުވާނެއް، މައެއް، ބަފައެއް، ނޫސްވެރިއެއް، ސިޔާސީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އިދިކޮޅު ލީޑަރެއް، ހިފާ އޮބަހައްޓަމުން ބިޑިއަޅުވައިގެން ގެންގޮސް ހަޑިހުތުރުބަހުން ހަޅޭލަވާ،...

[އިތުރަށް ކިޔާލާ...]

Sinamale' (raiy biru)

China superimposes on Maldives Chinese President Xi Jinping calls for Maldives involvement in 21st century maritime silk road ---- The Settlers. ‘China’s Second Continent,’ by Howard W. French China is now Africa’s largest trading partner, and it offers loans, grants and development deals without the...

[Read More...]

thought control x lhen explosion

Link: reaction to gazetted regulation on thought control

[Read More...]

Excerpt from his poem “Society"; a work in progress.

Society, your values, gleaming and glistening in the sun, chanting the future of humankind and its morality, with devices of rhetorics and deceivingly moulding our logic, feeding your yearning spectators with their longing truths, your values, too pigheaded to admitting its coated medallion, its...

[Read More...]

Eye to eye

The traffic light was red in the middle of busy Majeedheemagu when my focus locked onto the young man next to me. In his early twenties with long hair, black t-shirt and torn blue jeans he was silent. He had a cast on his...

[Read More...]

Civil Society Sleeping?

We have in the past seen outbursts of civil society actions in the Maldives. Such moments create hope for better politics. As the country undergoes its crises of democratisation, we have so far mostly seen a deeply polarised society. The two broad sides are...

[Read More...]

އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ދަޅަދައްކާ ފުލުހުންގެ ދައުލަތް

ދާދި ފަހުން އަހްމަދު ހަމްދޫން ހަވީރުގައި ލިޔެފައި އޮތް ނޫސް ރިޕޯރޓެއްގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކާއި މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ދަށުގައި ފުލުހުންގެ އަމަލްތައް ހުރި ގޮތް އަޅާކިޔާ، ކުރިއަށްވުރެ މިހާރު ފުލުހުން މައިތިރިކަމާ، އަހަރެމެންގެ...

[އިތުރަށް ކިޔާލާ...]

Police State with a Human Face

We will not have “Rule of Law” unless our institutions, that have the responsibility to scrutinize police, functions well and act independently. However, those institutions have been hijacked and broken, which enables this regime to retain this extra-legal police force.

[Read More...]