You are invited

Naaru would like to invite you to contribute to a limited underground print issue of the publication. We welcome submissions in all varieties of media – i.e. articles, book/film/documentary reviews, interviews, profiles, humorous pieces, music/soundscapes, photographic contributions, or works of art. Submissions could include...

[Read More...]

(gaumu) x [gaumu] x #gaumu

#gaumee vaahakavaahakavaahaka x   footnote: Hae Hae - Bey, Toy, Ziya & Rydey: A critical review and analysis via Mirus Daily  

[Read More...]

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އޯޑަރާއެކު އިންސާނުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި އަނެއްކާވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވެރިން އެތަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި! މިއީ ދިވެހި ފުލުހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތްބާ؟

ހައްތަހާވެސް މިފަހަކަށް އައިސް އިވެނީ "ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅައިގެން" ކޮންމެވެސް ޕްރޮޓެސްޓްކުރާ ޒުވާނެއް، މައެއް، ބަފައެއް، ނޫސްވެރިއެއް، ސިޔާސީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އިދިކޮޅު ލީޑަރެއް، ހިފާ އޮބަހައްޓަމުން ބިޑިއަޅުވައިގެން ގެންގޮސް ހަޑިހުތުރުބަހުން ހަޅޭލަވާ،...

[އިތުރަށް ކިޔާލާ...]

NAARU / OCT2014 / PARTY

Naaru would like to invite you to contribute for the October 2014 issue of the publication. Please see below for more details: About Naaru: Naaru is a bilingual platform for individuals interested in exploring the dynamic relationships formed by the interplay of social, political,...

[Read More...]